Wednesday, June 26, 2019

Lahat ay Ibibigay (All I Can Give) Tagalog Lyrics - JW Broadcasting April 2019

Lahat ay Ibibigay (All I Can Give) Tagalog Lyrics
JW Broadcasting April 2019

Lahat ay Ibibigay - Tagalog Lyrics

Sa ’yo, O Jehova, lahat ay ibibigay ko.
Habang buhay ikaw lang ang laging paglilingkuran.
Handa ring mangaral, magturo sa mga tao
Kaya’t sa ’king puso’y may tunay na kagalakan.

(PAUNANG KORO)
Pinalalakas mo ang pananampalataya ko.
’Di ko kalilimutan, ako’y nag-alay sa ’yo.

(KORO)
Ikaw, O Jehova, ang pupurihin.
At para sa ’yo ang lahat gagawin.
Pag-ibig ko’y tunay at habang buhay.
Sa ’yo, O Jehova, lahat ay ibibigay.

Pag-ibig ko’y buong pusong ipadarama
At handa na maglingkuran sa nangangailangan.
Sa pagbibigay ay nagiging mas maligaya,
’Pag iba’y nabigyan ng pag-asa at natulungan.

(PAUNANG KORO)
Pinalalakas mo ang pananampalataya ko.
’Di ko kalilimutan, ako’y nag-alay sa ’yo.

(KORO)
Ikaw, O Jehova, ang pupurihin.
At para sa ’yo ang lahat gagawin.
Pag-ibig ko’y tunay at habang buhay.
Sa ’yo, O Jehova, lahat ay ibibigay.

(KORO)
Ikaw, O Jehova, ang pupurihin.
At para sa ’yo ang lahat gagawin.
Pag-ibig ko’y tunay at habang buhay.
Sa ’yo, O Jehova, lahat ay ibibigay.

Sources: JW.org / JW Broadcasting / Watchtower Bible & Tract Society of Pennsylvania

0 comments:

Post a Comment

All submitted comments may not appear at once because they are subject for approval. Of course, bad comments are filtered out. Thank you for your cooperation.