Wednesday, June 26, 2019

Huwag Mag-alala (Each Day Has Its Own Anxieties) Tagalog Lyrics - JW Broadcasting May 2019

Huwag Mag-alala (Each Day Has Its Own Anxieties) Tagalog Lyrics
JW Broadcasting May 2019

Huwag Mag-alala - Tagalog Lyrics

Alam kong ang Kaharian ay malapit na.
Buong mundo’y magbabago; ang buhay gaganda.
Kung minsan ay hamon pa rin
’Pag puso ay may pasanin.
Pag-asa na hinihintay ay baka malimutan.
Si Jehova ay nar’yan.

(KORO)
Ang kailangan ko’y tulong niya.
Kapag may alalahanin,
Sa Diyos ay idalangin.
Kay Jehova umaasa.
Kaaliwan ay nar’yan
At tunay na kaibigan.
Bawat araw ay may suliranin.
Kaya’t kailangang harapin
At ang bukas ay ’wag isipin.
Magtiwala ka,
’Wag mag-alala.

Ang payo ko ay pakinggan,
Ito’y ingatan.
Buhay may kagalakan,
’Wag mo ’tong kalimutan.
Diyos, may pag-ibig sa ’yo;
’Pagkat Anak niya’y ’sinugo.
Kaya’t ’wag mag-alinlangan,
Ika’y hindi niya iiwan.
’Wag kang mag-alala.

(KORO)
Dahil sa tulong niya,
Kapag may alalahanin
Sa Diyos ay idalangin.
Kay Jehova umaasa.
Kaaliwan ay nar’yan
At tunay na kaibigan.
Bawat araw ay may suliranin
Na kailangang harapin.
At ang bukas ay ’wag isipin.
Magtiwala ka,
’Wag mag-alala.

(KORO)
Dahil sa tulong niya,
Kapag may alalahanin
Sa Diyos ay idalangin.
Kay Jehova umaasa.
Kaaliwan ay nar’yan
At tunay na kaibigan.
Bawat araw ay may suliranin
Na kailangang harapin.
At ang bukas ay ’wag isipin.
Magtiwala ka,
’Wag mag-alala.
’Wag mag-alala.

Sources: JW.org / JW Broadcasting / Watchtower Bible & Tract Society of Pennsylvania

0 comments:

Post a Comment

All submitted comments may not appear at once because they are subject for approval. Of course, bad comments are filtered out. Thank you for your cooperation.