Sunday, June 12, 2016

Umalinsabay (Keep the Pace) Tagalog Lyrics - JW Broadcasting April 2016

Some of our visitors from the Philippines are requesting for the lyrics of Keep the Pace in Tagalog (or Filipino) language. This is a song that was released on the April 2016 broadcast of the JW Broadcasting.

Umalinsabay - Tagalog Lyrics

Umalinsabay (Keep the Pace) Lyrics
JW Broadcasting - Abril 2016

Marami ang pagbabago sa daigdig na ito.
Sana'y wag akong maiwan sa takbo ng karo.
Kapag di nagbubunga ating pagsisikap.
Gawin natin lahat upang sila'y makausap.

Makisabay, hawak kamay sa tagumpay.
Huwag tayong bibitiw gawin lahat,
Kailangang maka-alinsabay, sumabay.

Hangarin ko'y mabuti, sa 'king bawat gagawin.
Biglang may mangyayari, hahadlang sa 'kin.
Mabigat na hamon, di makakayanan.
Mayrong pantulong nang di tayo'y lumihis sa daan.

Makisabay, hawak kamay sa tagumpay.
Huwag tayong bibitiw gawin lahat,
Kailangang maka-alinsabay, sumabay.

Pinagpalang pagsisikap (Sumabay!)
Kapag tayo'y nagtyaga (Sumabay!)
Makibagay, sumulong ng si Jah'y mapasaya.
Malinaw ang pag-asa.
Ating nakikita.
Paraisong kay ganda.

Buti na lang ako'y nakisabay.
Hawak kamay sa tagumpay.
Huwag tayong bibitiw gawin lahat,
Kailangang maka-alinsabay sumabay, makisabay.

Makisabay, hawak kamay sa tagumpay.
Huwag tayong bibitiw gawin lahat,
Kailangang maka-alinsabay.
Sumabay,
Makisabay!

Download JW Broadcasting Songs Lyrics in PDF, Or;

Download JW Broadcasting Original Songs in MP3.

Sources: JW.org / JW Broadcasting / Watchtower Bible & Tract Society of Pennsylvania

0 comments:

Post a Comment

All submitted comments may not appear at once because they are subject for approval. Of course, bad comments are filtered out. Thank you for your cooperation.