Tuesday, June 25, 2019

Pagpapasiya (Choices) Tagalog Lyrics

Pagpapasiya (Choices) Tagalog Lyrics
‘Ang mga Salitang Ito ay Dapat na Nasa Iyong Puso’

Pagpapasiya - Tagalog Lyrics

’Di ko malaman,
Ano’ng dapat kong gawin.
Nadaya
Ng puso ko.
Kaya mahal ko na siya.

Tamang gawin
Hirap kong sundin.
’Di ko gustong puso’y gabay.
Sa Bibliya lang paaakay.

Mahirap lumaya
Sa puso kong mapandaya.
Maling pasiya’y parang tama.
Si Jehova’ng lakas ko.

(KORO)
Ang sabi niya: “Mahal ka. At ’di ka iiwan.
Sa ’kin ay magtiwala.
Tulong ko’y ilalaan.”

Mahalaga ang bawat pasiya,
Kaya’t gawin ito nang tama.
Ating puso, hikayatin natin;
’Wag itong hahayaan.
Ingatan, ’to ay buhay.

Ang pasiyang pinili ko,
Nais ’to ni Jehova.
Hamon man para sa ’kin,
Si Jehova ang tumulong.

Sources: JW.org / JW Broadcasting / Watchtower Bible & Tract Society of Pennsylvania

0 comments:

Post a Comment

All submitted comments may not appear at once because they are subject for approval. Of course, bad comments are filtered out. Thank you for your cooperation.