Sunday, June 12, 2016

Pagpapala sa Pag-aaral ng Bagong Wika (Blessings of Learning a Language) Tagalog Lyrics - JW Broadcasting May 2016

Blessings of Learning a Language in Tagalog (or Filipino) is Pagpapala sa Pag-aaral ng Bagong Wika. It is a song included in the May 2016 broadcast. It shows how anyone can be a step on over Macedonia by supporting a foreign language field.

Pagpapala sa Pag-aaral ng Bagong Wika - Tagalog Lyrics

Pagpapala sa Pag-aaral ng Bagong Wika (Blessings of Learning a Language) Lyrics
JW Broadcasting - Mayo 2016

Sumagi sa 'yong isip, magboluntaryo.
At nananalangin, "Jehova 'nong gagawin?"
Kaya nga pag-aralan ang ating mga hakbang.
Dahil sa 'yong paglipat, walang pagsisisihan.

Mag-aral ng bagong wika at wag kang mag-alala.
Kapag ikaw ay natuto, maraming pagpapala. (Oh.)
Tumawid tayo, tumawid tayo,
Tungo sa Macedonia.

Sa teritoryong mabunga, maraming tumutugon.
Ika'y mapapahanga sa kanilang pagsulong.
Ikaw ay mapapalapit sa Diyos na Jehova.
Sya sayo'y aalalay, sa paghakbang tutulungan ka niya.

Mag-aral ng bagong wika at wag kang mag-alala.
Kapag ikaw ay natuto, oh kayamanan 'to.
Sakaling may alinlangan, kung sulit nga ba 'to. (Oh.)
Mag-aral ng bagong wika, at pagpapalain ka. (Oh.)

Tumawid tayo, tumawid tayo,
Halina't tumawid tayo,
Tungo sa Macedonia.

Download JW Broadcasting Songs Lyrics in PDF, Or;

Download JW Broadcasting Original Songs in MP3.

Sources: JW.org / JW Broadcasting / Watchtower Bible & Tract Society of Pennsylvania

0 comments:

Post a Comment

All submitted comments may not appear at once because they are subject for approval. Of course, bad comments are filtered out. Thank you for your cooperation.