Wednesday, June 26, 2019

Pag-ibig na Pangkapatid (Brotherly Love) Tagalog Lyrics - JW Broadcasting August 2018

Pag-ibig na Pangkapatid (Brotherly Love) Tagalog Lyrics
JW Broadcasting August 2018

Pag-ibig na Pangkapatid - Tagalog Lyrics

Saanman tayo’y magkakapamilya,
’Pagkat sa’nman sa mundo, d’yan bayan ni Jehova.
Taglay nito
Pag-ibig
Na pangkapatid.
Ito’y tunay.

Kapatiran sa buong daigdig
Nagkakaisa dahil kay Jehova.
Isang bansang
May pag-ibig
Na pangkapatid.
Ito’y tunay.

(KORO)
Kay buti ng ating Ama.
Siya’y naglalaan.
Kahit liblib o sa kabundukan,
At sa lunsod man o sa malayong isla,
Lagi kang
Kasama sa b’ong bayan ng Diyos.
Ito’y tunay.

(KORO)
Kay buti ng ating Ama.
At Siya’y naglalaan.

(BRIDGE)
O kay gulo, ating mundo.
Ito’y salat sa pag-ibig.
Kaya’t kay laking pagpapala
Bayan ng Diyos makilala.

Tayo ay tinuruan ni Jesus
Na ipakita pag-ibig na gaya ng
Kay Jehova.
At d’yan tayo nakikilala.
Ito’y tunay.
Ito’y tunay.

Sources: JW.org / JW Broadcasting / Watchtower Bible & Tract Society of Pennsylvania

0 comments:

Post a Comment

All submitted comments may not appear at once because they are subject for approval. Of course, bad comments are filtered out. Thank you for your cooperation.