Wednesday, June 26, 2019

Huwag Kang Matakot (Do Not Be Afraid) Tagalog Lyrics - JW Broadcasting September 2018

Huwag Kang Matakot (Do Not Be Afraid) Tagalog Lyrics
JW Broadcasting September 2018

Huwag Kang Matakot - Tagalog Lyrics

Kapag may hamon, kailangang harapin,
Minsan ay parang hindi kakayanin.
’Pag may pagsubok sa buhay,
’Di ka dapat malumbay.
Mayro’ng
Tulong.

(KORO)
Huwag kang matakot, ika’y mahal niya.
Sa kaniyang kamay lagi kang umasa.
Kaya ’pag nanghihina,
Huwag mag-alala, ’di nag-iisa.
Manalangin ka lang
Lagi.
Huwag kang matakot.

Mayro’ng kaibigan, laging nar’yan.
Panalangin nila ay umaalalay.
Salita ng Diyos basahin,
Lakas ay ’yong tatanggapin.
Sa kaniya’y
Umasa.

(KORO)
Huwag kang matakot, ika’y mahal niya.
Sa kaniyang kamay lagi kang umasa.
Kaya ’pag nanghihina,
Huwag mag-alala, ’di nag-iisa.
Manalangin ka lang
Lagi.

(BRIDGE)
’Pag may suliranin sa buhay,
Huwag sumuko,
Magpakatibay.

(KORO)
Huwag kang matakot, ika’y mahal niya.
Sa kaniyang kamay lagi kang umasa.
Kaya ’pag nanghihina,
Huwag mag-alala, ’di nag-iisa.
Manalangin ka lang
Lagi.
Huwag kang matakot.

Sources: JW.org / JW Broadcasting / Watchtower Bible & Tract Society of Pennsylvania

0 comments:

Post a Comment

All submitted comments may not appear at once because they are subject for approval. Of course, bad comments are filtered out. Thank you for your cooperation.