Tuesday, June 25, 2019

Hindi Nag-iisa (Never Alone) Tagalog Lyrics - JW Broadcasting July 2018

Hindi Nag-iisa (Never Alone) Tagalog Lyrics
JW Broadcasting July 2018

Hindi Nag-iisa - Tagalog Lyrics

Iniwang mag-isa,
Dulot pagdurusa.
Pag-asa ko’y naglaho;
Lungkot ay nasa ’king puso.
Walang dumaramay
O umaalalay.
Hanap kong kaaliwan,
Sino kaya’ng maglalaan?

(KORO)
Hindi ako
Nag-iisa.
Kasama ko
Si Jehova.
Ang tulong niya
Ilalaan.
Panalangin
Ay diringgin.
Saanma’t kailanman,
’Di nag-iisa.

Mawala ma’ng lahat
Dahil sa ’yo’y tapat.
Masaktan man ang puso,
Ako’y patitibayin mo.
’Di ka nang-iiwan
At lagi kang nariyan.
Sa ’yo’y nagtitiwala;
Hindi mo pababayaan.

(KORO)
Hindi ako
Nag-iisa.
Kasama ko
Si Jehova.
Ang tulong niya
Ilalaan.
Panalangin
Ay diringgin.
Saanma’t kailanman,
’Di nag-iisa.
Hindi ako
Nag-iisa
Kasama ka
Ang tulong mo
Ilalaan.
Panalangin
Ay diringgin.
Saanma’t kailanman,
’Di nag-iisa.

Sources: JW.org / JW Broadcasting / Watchtower Bible & Tract Society of Pennsylvania

0 comments:

Post a Comment

All submitted comments may not appear at once because they are subject for approval. Of course, bad comments are filtered out. Thank you for your cooperation.