Wednesday, June 26, 2019

Hanapin (The Search) Tagalog Lyrics - JW Broadcasting October 2018

Hanapin (The Search) Tagalog Lyrics
JW Broadcasting October 2018

Hanapin - Tagalog Lyrics

Hinahanap, inaasam,
Katotohana’y malaman.
Mga katanungan at alinlangan,
Hanap ay kasagutan.

(PAUNANG KORO)
Nagpatuloy lang sa paglalakbay,
Nang katotohana’y masumpungan sa buhay.

(KORO)
Hanap ay kaalaman
Nang maunawaan
Katanungan sa ’ting puso:
Sa’n tayo nagmula at kung bakit kailangan ang Kaharian.
’Yong hanapin lang.

Diyos na Maylalang, nakilala.
Jehova ang kaniyang pangalan.
Pagpapala na malaman,
Ngayon siya’y nasumpungan.

(PAUNANG KORO)
Nagpatuloy lang sa paglalakbay,
At ngayo’y nalaman kung sa’n patungo ang buhay.

(KORO)
Hanap ay kaalaman
At naunawaan
Katanungan sa ’ting puso:
Sa’n tayo nagmula, at paraisong ilalaan ng Kaharian.
’Yong hanapin lang.

(BRIDGE)
Lagi nating sabihin sa sinumang tao,
Katotohanang ito.
Alinlangan, mga katanungan
Ay mayro’ng kasagutan
’Pag sila ay natulungan.

(KORO)
Hanap ay kaalaman
Nang maunawaan
Katanungan sa ’ting puso:
Sa’n tayo nagmula, at walang-hanggang buhay na kay lapit na.
’Yong hanapin lang.

Sources: JW.org / JW Broadcasting / Watchtower Bible & Tract Society of Pennsylvania

0 comments:

Post a Comment

All submitted comments may not appear at once because they are subject for approval. Of course, bad comments are filtered out. Thank you for your cooperation.