Sunday, June 12, 2016

Maghinay-hinay (Don't Run So Fast) Tagalog Lyrics - JW Broadcasting June 2016

This June 2016, brother David Schafer introduced a music video (song) on the last part of the broadcast. The song was entitled Don't Run So Fast and teaches us to enjoy our preaching work while not rushing into negative conclusions. In Tagalog (or Filipino), the title is Maghinay-hinay.

Maghinay-hinay - Tagalog Lyrics

Maghinay-hinay (Don't Run So Fast) Lyrics
JW Broadcasting - Hunyo 2016

Lakad lang, wag tumakbo.
Nagkakasiyahan man kayo.
Wag kang magmamadali,
Kapag kasama mahal na kapatid.

Maghinay lang.
Mag-enjoy sa gawain.
Ito ay 'yong mahalin.
Maghinay lang.

Maraming dapat gawin.
Paglingkuran ang 'yong kapatid.
Palagi mong iisipin.
Pahalagaha't sila'y mahalin.

Maghinay lang.
Mag-enjoy sa gawain.
Ito ay 'yong mahalin.
Maghinay lang.

Pag katok mo sa pinto,
"Mayron bang tao?", di sigurado.
At tingnan mo ang nagdaraan.
Maari kayang sila'y lapitan?

Maghinay lang.
Mag-enjoy sa gawain.
Ito ay 'yong mahalin.
Maghinay lang.

Oh, maghinay lang.

Download JW Broadcasting Songs Lyrics in PDF, Or;

Download JW Broadcasting Original Songs in MP3.

Sources: JW.org / JW Broadcasting / Watchtower Bible & Tract Society of Pennsylvania

0 comments:

Post a Comment

All submitted comments may not appear at once because they are subject for approval. Of course, bad comments are filtered out. Thank you for your cooperation.