Wednesday, June 26, 2019

Tunay na Kaibigan (True Friends) Tagalog Lyrics - JW Broadcasting November 2018

Tunay na Kaibigan (True Friends) Tagalog Lyrics
JW Broadcasting November 2018

Tunay na Kaibigan - Tagalog Lyrics

Ating buhay totoong mahirap ’pag walang kaibigan.
Alam ng Diyos na Jehova ang talagang kailangan.
Ibibigay niya ang kaibigan na ’yong makakasama.
Salita niya ang ating patnubay.

(KORO)
Tunay
Na kaibigan mo,
Siya’y kasama mo
Sa hirap man o ginhawa.
Papayuhan ka.
Patitibayin pa.
Laging nariyan; tutulungan ka
Na si Jehova ang laging unahin.
Kaibigang tunay.

’Pag ang tunay na kaibigan ay ’yong nasumpungan,
Ang pagmamahalan ’wag kalimutan kahit may tampuhan.
Ang taglay nating pagkakaibigan ’wag nating pababayaan
Magpahanggang bagong sanlibutan.

(KORO)
Tunay
Na kaibigan mo,
Siya’y kasama mo
Sa hirap man o ginhawa.
Papayuhan ka.
Patitibayin pa.
Laging nariyan; tutulungan ka
Na si Jehova ang laging unahin.
Kaibigang tunay.

(BRIDGE)
Siya ay tapat
Na kaibigan; mahal din niya si Jehova.
’Pag mayro’ng problema, kailanma’y ’di ka iiwan.
Kaibigang tunay.

(KORO)
Tunay
Na kaibigan mo,
Siya’y kasama mo
Sa hirap man o ginhawa.
Papayuhan ka.
Patitibayin pa.
Laging nariyan; tutulungan ka
Na si Jehova ang laging unahin.

(KORO)
Tunay
Na kaibigan mo,
Siya’y kasama mo
Sa hirap man o ginhawa.
Papayuhan ka.
Patitibayin pa.
Laging nariyan; tutulungan ka
Na si Jehova ang laging unahin.
Kaibigang tunay.
Siya’y kaibigan.
Kaibigang tunay.

Sources: JW.org / JW Broadcasting / Watchtower Bible & Tract Society of Pennsylvania

0 comments:

Post a Comment

All submitted comments may not appear at once because they are subject for approval. Of course, bad comments are filtered out. Thank you for your cooperation.