Wednesday, June 26, 2019

Nandito Lang Ako (You Can Count on Me) Tagalog Lyrics - JW Broadcasting February 2019

Nandito Lang Ako (You Can Count on Me) Tagalog Lyrics
JW Broadcasting February 2019

Nandito Lang Ako - Tagalog Lyrics

Ating asahan
Pagbabago sa ’ting buhay.
Lungkot ay ating nararamdaman
Problema’y ’di maiwasan.
Alam ng ating Diyos
Ating mga kalagayan.
Nakikita niya ating pagdurusa
Kaya sa kaniya’y umasa.

(PAUNANG KORO)
Tayo’y mahalaga
’Pagkat mahal niya lahat ng lingkod niya.
Tularan natin siya
Pag-ibig ay ipakita.

(KORO)
Ika’y tunay na kaibigan ko.
Malasakit mo ay buong puso.
Lagi mong
Tandaan ako’y maaasahan mo.
Nandito lang ako.
Ang kaibigan mo.

May mga panahong
Kailangan nating dumamay.
Makitangis at magbigay ng tulong
Sa kaibigang nalulumbay.

(PAUNANG KORO)
’Pag nabibigatan,
Ang Diyos na Jehova ay laging nar’yan.
Tayo’y magtulungan.
Pag-ibig ay patunayan.

(KORO)
Ika’y tunay na kaibigan ko.
Malasakit mo ay buong puso.
Lagi mong
Tandaan ako’y maaasahan mo.
Nandito lang ako.
Ang kaibigan mo.

(KORO)
Ika’y tunay na kaibigan ko.
Malasakit mo ay buong puso.
Lagi mong
Tandaan ako’y maaasahan mo.
Nandito lang ako.
Ang kaibigan mo.

Sources: JW.org / JW Broadcasting / Watchtower Bible & Tract Society of Pennsylvania

0 comments:

Post a Comment

All submitted comments may not appear at once because they are subject for approval. Of course, bad comments are filtered out. Thank you for your cooperation.