Wednesday, June 26, 2019

Tayo ay Iisa (With Jehovah, We Are One) Tagalog Lyrics - JW Broadcasting March 2019

Tayo ay Iisa (With Jehovah, We Are One) Tagalog Lyrics
JW Broadcasting March 2019

Tayo ay Iisa - Tagalog Lyrics

Laganap ang gulo sa ’ting mundo.
Mga tao’y laging may alitan.
Kailangan natin ang pagbabago.
Salita ng Diyos ay ating asahan.

(PAUNANG KORO)
Sa Diyos tayo manindigan
At hindi sa sanlibutan.

(KORO)
Ang ’yong pag-ibig ay ipadama;
Ipangaral ang Salita.
Damhin pag-ibig na kay saya!
Kapatira’y ibigin dahil tayo’y iisa.

Mayro’ng bayan ang Diyos sa b’ong mundo—
Tunay na pamilya, O kay ganda!
Ang problema’y nar’yan, asahan mo.
Ang paraiso ay kay lapit na.

(PAUNANG KORO)
Sa Diyos tayo manindigan
At hindi sa sanlibutan.

(KORO)
Ang ’yong pag-ibig ay ipadama;
Ipangaral ang Salita.
Damhin pag-ibig na kay saya!
Kapatira’y ibigin dahil tayo’y iisa.
Iisa...

(PAUNANG KORO)
Tapat tayong manindigan
At hindi sa sanlibutan.

(KORO)
Ang ’yong pag-ibig ay ipadama;
Ipangaral ang Salita.
Damhin pag-ibig na kay saya!
Kapatira’y ibigin dahil tayo—

(KORO)
Ang ’yong pag-ibig ay ipadama;
Ipangaral ang Salita.
Damhin pag-ibig na kay saya!
Kapatira’y ibigin dahil tayo’y iisa.
Iisa.
Iisa.
Iisa.
Iisa.

Sources: JW.org / JW Broadcasting / Watchtower Bible & Tract Society of Pennsylvania

0 comments:

Post a Comment

All submitted comments may not appear at once because they are subject for approval. Of course, bad comments are filtered out. Thank you for your cooperation.