Tuesday, June 25, 2019

Huwag Magmadali sa Pagpili (Take Your Time, Choose Wisely) Tagalog Lyrics - JW Broadcasting April 2018

Huwag Magmadali sa Pagpili (Take Your Time, Choose Wisely) Tagalog Lyrics
JW Broadcasting April 2018

Huwag Magmadali sa Pagpili - Tagalog Lyrics

Minsan ang puso’y naghahanap,
At nangangarap,
Ng makakasama sa lungkot at sa ligaya.
’Wag isiping madali ito; ’di ito biro.
Ang gawin ay tama; sa damdamin ay ’wag sanang magpadaya.

(KORO)
Maghintay, ’wag magmadali
Sa pagpili.
Puso mo’y ’wag hayaang manaig.
Isip ang lagi mong sundin.
Panahon ang tamang hintayin
Sa pag-ibig.

Ang pagmamahal na hinahanap ko ay matagpuan sana;
Ang kaligayahan na hinahangad ng puso.
Patnubay ng Diyos laging susundin—
Dapat unahin.
Ang hinihintay ko ay isang tapat na katuwang sa akin.

(KORO)
Maghintay, ’wag magmadali
Sa pagpili.
Puso mo’y ’wag hayaang manaig.
Isip ang lagi mong sundin.
Panahon ang tamang hintayin
Sa pag-ibig.
Sa pag-ibig.

Sources: JW.org / JW Broadcasting / Watchtower Bible & Tract Society of Pennsylvania

0 comments:

Post a Comment

All submitted comments may not appear at once because they are subject for approval. Of course, bad comments are filtered out. Thank you for your cooperation.