Friday, September 8, 2017

Kumilos Na (Let's Take the Leap) Tagalog Lyrics - JW Broadcasting September 2017

"Kumilos Na!" is "Let's Take the Leap" in Tagalog. But the Tagalog phrase "kumilos na" can also be translated as "move now!". That's the title of the music video at the JW Broadcasting broadcast of September 2017. It's about increasing our trust in Jehovah by serving full-time. Below is the lyrics to the song:

Kumilos Na Tagalog Lyrics - JW Broadcasting September 2017

Kumilos Na! Lyrics
JW Broadcasting September 2017

B'ong panahon na maglingkod.
Tunguhin natin 'to sa 'ting puso.
Kung di ngayon o kailan pa?
'Wag nating sayangin ang panahon.

Kumilos na, 'wag mangamba.
'Wag mag-alinlangan, 'wag magduda.
Manalig lang, 'wag lumingon, sumulong.
Laging tingnan, pagpapala.

Alam lahat ni Jehova.
Kanyang ilalaan ang kailangan.
Tingin mo ba'y di mo kaya?
Magtiwala sa Diyos, kumilos na.

Kumilos na, 'wag mangamba.
'Wag mag-alinlangan, 'wag magduda.
Manalig lang, 'wag lumingon, sumulong.
Laging tingnan, pagpapala.

Pumasok na sa pintuan,
Ibubuhos ng Diyos pagpapala.
Di lang ngayon tayo ay may pag-asa
Ang buhay na walang hanggan.

Kumilos na, 'wag mangamba.
'Wag mag-alinlangan, 'wag magduda.
Manalig lang, 'wag lumingon, sumulong na.
Laging tignan, pagpapala.

Kumilos na, 'wag mangamba.
'Wag mag-alinlangan, 'wag magduda.
Manalig lang, 'wag lumingon, sumulong na.
Laging tingnan, pagpapala.

Kumilos na.

Sources: JW.org / JW Broadcasting / Watchtower Bible & Tract Society of Pennsylvania

2 comments:

All submitted comments may not appear at once because they are subject for approval. Of course, bad comments are filtered out. Thank you for your cooperation.